Військова служба за контрактом

 
 

Військова служба за контрактом
Освіта

Освіта – це сходинка до майбутнього успіху. Якщо ти розумний та цілеспрямований, якщо прагнеш поваги оточуючих та впевненості в собі, якщо розумієш, що завдяки своїм знанням та вмінням можеш зробити світ кращим – служба у Збройних Силах за контрактом це твій шанс на достойне майбутнє.

Військова освіта – це система навчальних закладів різних типів: академії, університети, інститути, військові факультети та кафедри, військові ліцеї та інші установи. Система військової освіти передбачає сучасний підхід до визначення освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів, дотримання державних стандартів освіти. Навчання у цих закладах проводиться на основі сучасної навчально-матеріальної бази кваліфікованим-професорсько-викладацьким складом, який здійснює підготовку військових фахівців із використанням сучасних технологій навчання.

Кожен військовий контрактник, що має бажання вчитися та відповідні здібності має змогу вступити до будь-якого військового вищого навчального закладу вже після першого контракту й здобувати знання за рахунок Збройних Сил України.

Система військової освіти України готує висококваліфікованих фахівців практично з усього переліку військових спеціальностей, у яких мають потребу сучасні Збройні Сили. Крім того здобута спеціальність може стати у пригоді не лише в лавах військ, а й у цивільному житті та бути своєрідною перепусткою до професійних злетів.

Цей розділ допоможе знайти відповіді на запитання для майбутніх військовослужбовців військової служби за контрактом - саме в цьому розділі детально викладено інформацію щодо виконання 4-го кроку до першого контакту - проходження курсу навчання за обраною спеціальністю в військових навчальних центрах, та детально пояснено про можливості отримання вищої освіти. Отже - на черзі: 

Підготовка в навчальних центрах.

Зрозуміло, що специфіка військової справи передбачає вміння і володіння деякими навичками, що не отримаєш в цивільній школі. Тому в Збройних Силах України існує система багаторівневої підготовки військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу. Весь процес військової служби за контрактом передбачає поетапне навчання, з метою просування по службі, отримання чергових звань, розвитку Особистості воїна. Що мається на увазі? При підписанні першого контракту, рядовий солдат-контрактник проходить фахову підготовку, після того, як прослужив не менше 2-3 років, на зміну приходить багаторівнева підготовка, яка складається з трьох рівнів. Отже, про все – по порядку!

1) Фахова підготовка контрактників.

Спочатку, підписавши перший контракт у якості цивільного громадянина, звичайно необхідно пройти базову військову підготовку – фахову підготовку. Фахова підготовка громадян, які приймаються на військову службу за контрактом на посади рядового складу за спеціальностями, за якими не потрібно здійснювати підготовку (перепідготовку) у навчальних центрах, проводять на спеціальних курсах у військових частинах за місцем проходження військової служби або за окремими спеціальностями чи посадами в іншій військовій частині, визначеній рішенням посадової особи від командира бригади і вище. Спеціальні курси у військових частинах – це заходи фахової теоретичної і практичної підготовки військовослужбовців за програмою бойової підготовки до проходження військової служби за контрактом на конкретній посаді з використанням штатного озброєння і військової техніки. Загальновійськову підготовку громадян з відповідною освітою і спеціальною підготовкою, які не проходили військову службу та які з військових комісаріатів направляються до військових частин для проходження військової служби за контрактом на посадах медичної, ветеринарної, фінансової служб, фізичної підготовки і спорту та музичного мистецтва, проводять у військових частинах за програмою підготовки молодого солдата.

Термін навчання.

Фахова підготовка призначена для підготовки громадян до військової служби за контрактом на посадах рядового складу та проводиться у строки:

до одного місяця – на спеціальних курсах у військових частинах за місцем проходження військової служби або за окремим спеціальностями чи посадами в іншій військовій частині з військовослужбовцями, які призначені на посади за спеціальностями, за якими не потрібно здійснювати підготовку (перепідготовку) у навчальних центрах;

до двох місяців – у навчальних центрах з військовослужбовцями, які призначені на посади за Переліком спеціальностей, за якими потрібно здійснювати підготовку (перепідготовку) у навчальних центрах.

2) Багаторівнева підготовка контрактників.

Час спливає. Військовослужбовець-контрактник вправно виконує свої службові обов’язки, майстерно володіє довіреною йому зброєю і технікою, проявляє командирські здібності, лідерські якості, та прослужив за контрактом не менше ніж 2-3 роки. Саме час продовжувати кар’єрний зріст, та готувати сержантські погони! Фахова підготовка змінюється багаторівневою – навчанням, необхідним для подальшого переведення на вищі посади та отримання чергових військових звань. В свою чергу, багаторівнева підготовка поділяється на три рівні - базову, середню та вищу.

Базовий рівень підготовки – здійснюється протягом одного місяця в навчальних центрах та на спеціальних курсах у військових частинах на базі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня “кваліфікований робітник” за ВОС, що споріднені з раніше набутими спеціальностями, для заміщення посад командирів відділень, головних сержантів взводів (обслуг) та їм рівних. На навчання направляються військовослужбовці, які прослужили на військовій службі за контрактом не менше одного року та зараховані до Резерву для просування по службі, і військовозобов’язані, які приймаються на військову службу за контрактом на посади сержантського і старшинського складу за ВОС, отриманими під час проходження військової служби, та не отримали відповідної підготовки для призначення на посади.

Середній рівень підготовки – здійснюється у військових коледжах за відповідними програмами та спеціальностями на штатні посади, що передбачають рівень освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем освіти “молодший спеціаліст” на базі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня “кваліфікований робітник” і вище для заміщення посад до головних старшин батальйонів включно та їм рівних зі строком підготовки до трьох років.

На навчання направляються:

- за спеціальністю “Адміністрування у військових підрозділах” – громадяни у віці до 30 років з числа військовослужбовців сержантського і старшинського складу, які зараховані до Резерву для просування по службі і пройшли підготовку базового рівня, та військовозобов’язаних;

- за іншими спеціальностями – військовослужбовці військової служби за контрактом віком до 30 років, які зараховані до Резерву для просування по службі та пройшли підготовку базового рівня, військовослужбовці строкової військової служби та військовозобов’язані віком до 23 років, особи з повною загальною середньою освітою віком від 17 до 21 року, у тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік початку військової служби (навчання).

З військовослужбовцями сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом, які мають вищу освіту, підготовка середнього рівня проводиться у військових коледжах строком до шести місяців за спеціальностями, які споріднені з раніше набутими ВОС або напрямами підготовки (галузями знань, спеціальностями підготовки). На навчання направляються військовослужбовці, які проходять військову службу за другим і наступними контрактами та прослужили не менше одного року на посадах сержантського (старшинського) складу.

Вищий рівень підготовки – здійснюється у військових коледжах за відповідними програмами на базі вищої освіти та отриманого середнього рівня підготовки для заміщення посад головних старшин бригад (полків), їм рівних та вище зі строком підготовки до трьох місяців. На навчання направляються військовослужбовці у військовому званні старшина (головний корабельний старшина) і вище, які зараховані до Резерву для просування по службі та проходять військову службу за третім і наступними контрактами, не раніше ніж через рік після закінчення підготовки за середнім рівнем.

Вища освіта контрактників.

Окрім того, що військовослужбовці-контрактники під час проходження служби поетапно проходять навчальну підготовку з метою кар’єрного зростання, просування по службі, отримання чергових звань, вони також мають право отримати вищу освіту.

Отже, військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, мають право зарахування на навчання і підготовку до:

1) Навчальних центрів і військових навчальних закладів після вислуги мінімально необхідних строків на посадах – для підготовки до призначення на вищі посади сержантського і старшинського складу.

2) Військових навчальних закладів:

  • для підготовки за денною формою навчання після не менше шести місяців служби – для підготовки до проходження військової служби на посадах офіцерського складу;
  • для підготовки за заочною формою навчання після продовження служби за новим контрактом – для здобуття базової вищої освіти і перспективи призначення на вищі посади;
  • для вивчення іноземної мови щодо отримання (підвищення) рівня мовної підготовки, необхідного за займаною посадою, чи перед направленням для проходження служби або на навчання за кордон.

3) Вищих навчальних закладів після продовження служби за новим контрактом – для здобуття базової або повної вищої освіти без відриву від служби за вечірньою, заочною, дистанційною або екстернатною формами навчання.

Отже, вибір, як завжди, за Вами! Головне те, що освітні обрії – досяжні і привабливі, та пропонують високий рівень освіти як військової, так і такої, що буде в нагоді після звільнення з військової служби за вислугою років.

Освіта - це сходинка до майбутнього успіху. Якщо ти розумний та цілеспрямований, якщо прагнеш поваги оточуючих та впевненості в собі, якщо розумієш, що завдяки своїм знанням та вмінням можеш зробити світ кращим - служба у Збройних Силах за контрактом це твій шанс на достойне майбутнє.Создан 16 окт 2013 
«Автошкола Константа ГС» на Яндекс.Картах
Пользовательского поиска
AVTOINDEX.COM Автомагазин Автогарант
Просмотреть Автошкола Константа-ГС на карте большего размера

автоматический обменный пункт производит обмен Webmoney и E-Gold


Пожалуйста выберите электронные деньги для обмена:

Отдаете:
Получаете:

www.superchange.ru

Всеукраїнський сайт безкоштовної реклами белый каталог сайтов Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев
ERA.COM.UA
интернет портал
Размещено на Start.Crimea.UA Украинский портАл МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
Directrix.ru - рейтинг, каталог сайтов AVTOINDEX.COM Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев - Каталог компаний, фирм и веб-сайтов Украины, Киев. Добавить сайт в каталог Автошколы, Автомобили, Киев. Каталог сайтов femina.com.ua Украинский портАл Автошкола Спойлер Сайты недвижимости. Каталог недвижимости Бест Риэлти. Добавить сайт, ссылку, ресурс, URL. Обмен ссылками Аренда квартиры в Киеве Агентство недвижимости в Киеве Kiev apartments for rent Снять квартиру в Киеве. Сдам квартиру в Киеве. Долгосрочная аренда квартир Киев. Договор аренды, типовой образец. Квартиры в Киеве посуточно Гостиницы Киева белый каталог сайтов - рейтинг Каталог лучших сайтов, добавить свой сайт. только интересные сайты! > Украинский каталог сайтов Каталог сайтов OpenLinks.RU Украина онлайнСамый большой каталог сайтовАвтошкола Спойлер в Киеве ДДО Украины Каталог сайтов на http://www.globalmarket.com.ua/
Каталог сайтов GOOGLEРабота и бизнес в Интернете с компанией ФИНАНСОВАЯ ЛИНИЯAutoMotoTruck - легковые авто, грузовые, специальные средства передвижения, а также авиа, водная и железнодорожная техника AVTOINDEX.COMКаталог компаний и предприятий УкраиныКаталог компаний Украины КОНСТАНТА-ГС, АВТОШКОЛА, ООО